Jihlavská spoločnosť MOTORPAL sa radí medzi významných svetových výrobcov vstrekovacích systémov pre dieselové motory. Okrem ich výroby sa špecializuje na presné strojárstvo. Jedná sa o rýdzo českú firmu, ktorá má tradíciu už od roku 1946. Kľúčovými produkty firmy sú vstrekovacie čerpadlá, vstrekovače, vstrekovacie trysky pre vznetové motory a ďalej presne obrábané dielce pre automobilový priemysel. Výrobky spoločnosti spĺňajú tie najprísnejšie platné predpisy. MOTORPAL je kvalifikovaným OEM partnerom celého radu súčasných výrobcov motorov, poskytuje zákazníkom prístup klientov a komplexné služby cez vývoj, vzorkovanie a naladenie vstrekovacie súpravy na daný motor až po sériovej dodávky. Firma je certifikovaná podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001.. Firma je jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v kraji Vysočina.

Dodávame kompletný sortiment rozdelený do nasledovných skupín

 

–       Vstrekovacie súpravy / sú tvorené radovým vstrekovacím čerpadlom a jeho príslušenstvom. Toto sa skladá z regulátoru otáčok, podávacieho čerpadla, spojky, pridávača paliva, pretlakového korektoru a dalších prídavných zariadení. Radové vstrekovacie čerpadlá vyrába Motorpal pre použitie na motoroch cestných a železničných vozidiel,  pre lodné motory, pre motory stavebných a polnohospodárskych strojov, generátorov a tiež pre motory stacionárne.

–       Vstrekovače / spolu so vstrekovaciou dýzou, zaisťuje dokonalé rozprášenie paliva v spaľovacom priestore naftového motoru. Skladá sa z držiaku a vstrekovacej dýzy.

Motorpal vyrába široký sortiment držiakov  vstrekovacích dýz bežného prevedenia, dodávaných ako pre motory s priamym, tak i s nepriamym vstrekovaním paliva.

–       Vstrekovacie dýzy / vstrekovacie dyzy sa vyrábajú v dvoch základných typoch:

  1. dýzy čapové, používané prevažne v motoroch s nepriamym vstrekom paliva
  2. dýzy otvorové, používané v motoroch s priamym vstrekom paliva

–           Zariadenia pre servis / skúšobné zariadenia a servisné náradie umožňuje skúšanie a nastavovanie vstrekovacích systémov s odpovedajúcou presnosťou