• Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, Slovak Republic

MOTORPAL

Akciová spoločnosť MOTORPAL Jihlava je významným výrobcom vstrekovacích zariadení pre naftové motory.

Spoločnosť Finalmont je od roku 1993 jej autorizovaným predajcom pre územie Slovenskej Republiky.

PONÚKAME

Ponúkame kompletný sortiment výrobkov a.s. Motorpal, rozdelený do nasledovných skupín

sú tvorené radovým vstrekovacím čerpadlom a jeho príslušenstvom. Toto sa skladá z regulátoru otáčok, podávacieho čerpadla, spojky, pridávača paliva, pretlakového korektoru a dalších prídavných zariadení. Radové vstrekovacie čerpadlá vyrába Motorpal pre použitie na motoroch cestných a železničných vozidiel,  pre lodné motory, pre motory stavebných a polnohospodárskych strojov, generátorov a tiež pre motory stacionárne.

spolu so vstrekovaciou dýzou, zaisťuje dokonalé rozprášenie paliva v spaľovacom priestore naftového motoru. Skladá sa z držiaku a vstrekovacej dýzy.

Motorpal vyrába široký sortiment držiakov  vstrekovacích dýz bežného prevedenia, dodávaných ako pre motory s priamym, tak i s nepriamym vstrekovaním paliva.

vstrekovacie dyzy sa vyrábajú v dvoch základných typoch:

  1. dýzy čapové, používané prevažne v motoroch s nepriamym vstrekom paliva
  2. dýzy otvorové, používané v motoroch s priamym vstrekom paliva

skúšobné zariadenia a servisné náradie umožňuje skúšanie a nastavovanie vstrekovacích systémov s odpovedajúcou presnosťou