• Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, Slovak Republic

STANADYNE

Americký výrobca dielov určených predovšetkým pre poľno techniku…  S ich vstrekovačmi sa stretávame i vo vozidlách Ford Transit 2,5 D do roku cca 2000….

S novými emisnými podmienkami prichádza aj potreba inovácie vstrekovacích systemov značky Stanadyne. Preto sa firma celym svojim portfoliom operatívne prisposobuje zvyšujúcim sa ńarokom aj z hladiska globalnych poziadaviek trhu.

Common rail čerpadlá sú vyrábané v dvoj- alebo štvor- piestikovej konfigurácií, preto sú ideálne aj pre použitie v aplikáciách vyžadujúcich vysoký výkon…

…  Ponúkame vstrekovače, trysky, diely vstrekovacích čerpadiel, palivové filtre,

Diesel  Additívum …  Performance formula